index föregående nästaVärmen dröjer kvar. Hamnkurator Rea Skog styr hemåt efter en kvälls arbete på sjömanskyrkan i Brahestads hamn. April 2006.

sjofart-036.jpg

sjofart-001.jpg
sjofart-036.JPG