index föregående nästaEftersom klimatuppvärmningen gör det möjligt att navigera genom Nordostpassagen och att utvinna olja och gas kring Nordpolen behövs det allt flera isbrytare. Helsingforsvarvet Archtechs VD Esko Mustamäki kunde 2011 presentera en beställning på ett ryskt isbrytar- och supportfartyg.

sjofart-031.jpg

sjofart-032.jpg
sjofart-031.JPG