index föregående nästaRacerbåten Sikari (cigarren), byggd på Åbo båtvarf 1929 och pietetsfullt restaurerad 2013.

sjofart-028.jpg

sjofart-029.jpg
sjofart-028.JPG