index föregående nästaSå fångas en remmare. Farledsskötaren Jan Österlund fångar en remmare för att flytta den tillbaka till sin rätta plats – som den rubbats ifrån av vinterns is.

sjofart-027.jpg

sjofart-028.jpg
sjofart-027.JPG