index föregående nästaSom en dröm. Transportfartyget Meri på en av sina första provturer på Erstan utanför Åbo.

sjofart-025.jpg

sjofart-026.jpg
sjofart-025.JPG