index föregående nästaPassagerarfartyget Bore, på väg att bli museifartyg, sträcker lättjefullt ut sig på sin tillfälliga kajplats i Aura å mittemot barken Sigyn i sin flytdocka.

sjofart-022.jpg

sjofart-023.jpg
sjofart-022.JPG