index föregående nästaBesättningen på segelfartyget Mir hissar segel inför ankomsten till Åbo under Tall Ships' Regatta 2011.

sjofart-019.jpg

sjofart-020.jpg
sjofart-019.JPG