index föregående nästaTradition som hålls. Styrman Ari Järvenranta fylller i skeppsdagboken för hand.

sjofart-016.jpg

sjofart-017.jpg
sjofart-016.JPG