index föregående nästaSjöfarten är en bransch med mycket traditioner och en del vidskepelse. Då Tallinks nybygge nr 435 kölsträcktes lades de lyckbringande mynten under kölen. Raumo 2005.

sjofart-010.jpg

sjofart-011.jpg
sjofart-010.JPG