index föregående nästaDet finska skolskeppet Suomen Joutsen, landets mest bekanta museifartyg, togs upp på docka för rutinmässig översyn och reparation av plåtarna i april 1998. Flytdockan och reparationsvarvet låg vid Aura ås mynning en knapp kilometer nedströms från fartygets ordinarie kajplats.

sjofart-005.jpg

sjofart-006.jpg
sjofart-005.JPG