index föregående nästaDet ena av de här passagerarfartygen har skrotats som föråldrat och oekonomiskt. Gissa vilketdera? Helsingfors 1980.

sjofart-001.jpg

sjofart-002.jpg
sjofart-001.JPG