index föregående nästaTiiti Mendelin i sin atelje vid Strömma i Kimito. 2004

reportage-28.jpg

reportage-29.jpg
Reportage-28.JPG