index föregående nästaKyrkan eller rättare sagt kyrkorna firar nästan jämnt 2000 år sedan Kristi födelse. Åbo 2000.

reportage-24.jpg

reportage-25.jpg
Reportage-24.JPG