index föregående nästaHan börjar sin första skola - sovskolan. Björneborg 1993.

reportage-22.jpg

reportage-23.jpg
Reportage-22.JPG