index föregående nästaMjösunds tegelfabrik i Kimito brann från slutet av 1991 till början av 1992 – alltså nyårsnatten. Det var den största industribranden under 1991.

reportage-19.jpg

reportage-20.jpg
Reportage-19.JPG