index föregående nästa1978 gjorde journalistkursen på Svenska social- och kommunalhögskolan Hangötidningen, som då förstås kom att innehålla reportage om arbetarnas vardag. Det såg annorlunda ut i hamnen då än nu.

reportage-02.jpg

reportage-03.jpg
Reportage-02.JPG