index föregående nästa



Musikern Anders Grönroos turnéer till skolor och daghem runt Svenskfinland startar i trakten av Aura å. 2000

folk-030.jpg

folk-001.jpg
folk-030.JPG