index föregående nästaCay Blomberg avgår 2009 efter flera år som ordföranden för Åbolands svenska lantbruksproducentförbund.

folk-008.jpg

folk-009.jpg
folk-008.JPG