index föregående nästaÅbo Akademis bibliotek hade 2008 en utställning över Jörn Donners litterära produktion, och författaren själv hedrade öppningen med sin närvaro. Det var emellertid inte dags att arkivera honom – inte då, och inte nu.

folk-007.jpg

folk-008.jpg
folk-007.JPG