index föregående nästaPå 1990-talet var intervjuer med doktorander vanliga – de var inte så många som nu. Läkaren Jari Forsström disputerade 1992 med en avhandling om maskininlärning inom medicinen. Frågan var om datorn ersätter läkarens eget omdöme. Samma fråga är fortfarande aktuell. Obs att datorn framför Forsström bara är hans studieobjekt – det egentliga arbetsverktyget är den elektriska skrivmaskinen.

folk-005.jpg

folk-006.jpg
folk-005.JPG