index föregående nästaDet står och väger. Transportföretagaren Jouni Ruunis specialbil har inbyggd våg för lasten – fodersäd som inte körs till fabriken utan direkt till en annan gård som köpt den förs ina djur. S:t Mårtens 2011.

landet-33.jpg

landet-34.jpg
Landet-33.JPG