index föregående nästa

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Odlarna Rurik Norrén och Sture Renlund kämpar mot ett växande nät av högspänningsledningar över deras åkrar och skogar på Kimitoön. 2005

landet-22.jpg

landet-23.jpg
Landet-22.JPG