index föregående nästaBränna halm i en storpanna är ett av de enklaste sätten att utnyttja bioenergi. Kari Vuorio från TTS Research har tänt på i Nivelax, Västanfjärd. 2010.

landet-20.jpg

landet-21.jpg
Landet-20.JPG