index föregående nästaParkano har ett skogsmuseum men utställningsföremålen är inte träd utan maskiner och verktyg. Guiden Leena Kyrönviita demonstrerar storleken på Olavi Huikaris plog för täckdikning i skog. 2010

landet-10.jpg

landet-11.jpg
Landet-10.JPG